Energiaratkaisut

Yrityksen tarkoituksena on omistaa, hallinnoida ja kehittää kiinteistöjä. Rahoitamme, suunnittelemme ja asennamme rakennuksien energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja.

Näihin liittyvät rakennusten hallinnon kehittämisohjelmistot sekä valmistamme, maahantuomme ja myymme kiinteistön energiatehokkuuteen käytettäviä komponentteja.

Kiinteistöhallinta

Isännöimiemme kiinteistöjen osalta keskitytään elinkaariajatteluun; kestävän kehityksen toteuttamiseen energiataloudessa ja muissa kiinteistön hankkeissa. Kiinteistöjen hallinto virtaviivaistetaan mukailemaan elinkaariajatusta ja päällekkäiset toiminnot ja hankinnat karsitaan.

Pyrimme kiinteistöjen hallinnassa avoimeen vuorovaikutuksen kiinteistöjen omistaja- ja johtoryhmien kanssa kehittämämme ohjelmiston avulla.

Tytäryritykset, Isännöitsijätoimisto T. L. Johansson Oy ja Isännöintitaito, toimivat pääkaupunkiseudulla hyvän isännöinnin ymmärtämisen ylläpitolinkkinä ja kosketuspintana.

Projektinjohto, suunnittelu ja valvonta

Toimitamme projektipalveluja kiinteistön tarpeen ja tilauksen mukaan; hankesuunnitelmasta taloudelliseen loppuselvitykseen, kaikki tarvittavat osiot.

 

JSA-Consulting Oy

EU:n tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018 - huolehdimme kaikkien palveluidemme tietosuojasta

Meille on tärkeää henkilötietojen ja viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen kaikessa toiminnassamme. Noudatamme asiakkaidemme, työntekijöidemme ja kumppaniemme sekä muiden sidosryhmien henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Pyrimme noudatamaan korkeaa tietosuojan tasoa. Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin asianmukaisiin tarkoituksiin ja vain silloin, kun se on tarpeen.


Suojaamme palvelumme teknisesti asianmukaisin keinoin ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista. Kaikki tietoliikenne on suojattu SLL-sertifikaatilla.

Tällä hetkellä internetsivuillamme olevien sähköisten lomakkeidemme (yhteydenotto, palvelujen tilaus, tarjouspyynnöt) tuottamat tiedot säilyvät yhteydenpitoa varten asiakastiedoissamme pilvipohjaisesti. Poistamme yhteystietonne järjestelmästämme mikäli niin haluatte.

Lisätietoja - rekisteriseloste

Energiaratkaisut

Poistoilman lämmön talteenotto
Olemme asentaneet useaan asuinkerrostalokiinteistöön poistoilman lämmöntalteenottolaitteistot, jossa rakennuksen ulospuhallettavasta lämpimästä ilmasta otetaan lämpö talteen ja se siirretään korotuspumpun avulla takaisin kiinteistön lämpöenergiaksi. Lämpöenergiaa voidaan käyttää joko lämmitykseen tai lämpimään käyttöveteen. Lämmöntalteenottolaitteisto voidaan asentaa lähes kaikkien lämpölähdejärjestelmien rinnalle, myös kaukolämmön ja etenkin maalämmön. Lämmityskustannuksia saadaan pienennettyä 15-30% nykyisestä tasosta.

Maalämpö
Maalämpöjärjestelmässä kaupunkialueella lämpöä otetaan kallioperään porattavista maalämpökaivoista, joihin johdetaan tiiviissä putkissa lämmönsiirtonestettä, glykolia.

Maan sisäinen lämpö siirtyy lämpöpumppuun, jossa sen lämpötilaa kohotetaan soveltumaan lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen.

Poistoilman lämmön talteenotto soveltuu erityisesti tällaisen järjestelmän osaksi ja lisäksi aurinkopaneelit, koska putkistot lämmön siirtämiseksi ovat valmiina. Lämmityskustannuksia saadaan pienennettyä 30-40 %

Kiinteistöhallinta

Kiinteistöjen elinkaariajattelu on jo vanha käsitteenä. Sen järkevä toteuttaminen on ollut suuri ongelma, koska talous ja tekninen hallinta on ollut hankala saada synkronoitua. Mallillamme, jossa vuosittain tarkastellaan kiinteistön jatkuvasti muuttuvaa tilaa, voidaan tehdä pidempiaikaisia ennusteita ja ennakoivia ratkaisuja. Ratkaisut kulminoituvat erityisesti isommissa remonteissa, esimerkiksi linjasaneerauksissa, remonttia edeltävänä aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi olemme kehittäneet jo vuosia järjestelmää, jossa yhtiön asiakirjat ovat asukkaiden, osakkaiden ja hallitusten nähtävillä päiväntasaisina internetsovelluksemme avulla.

Asiakirjoista asukkaalla on mahdollisuus päästä tutkimaan pelastussuunnitelmaa, järjestyssääntöjä, varata käyttövuoroja tai autopaikan jne. Lisäksi ohjelmalla voidaan lähettää tiedotteita sähköpostilla asukkaille.

Hallituksella on mahdollisuus tarkastella esimerkiksi laskujen maksua ja kirjanpitoa, hallituksen kokousaineistoja ja osakas asukasrekisteriä. Näin yhtiön hallinto saadaan avoimeksi, eikä tiedotuskatkoksia pääse syntymään. Toteutus voidaan esitellä Isännöitsijätoimisto T. L. Johansson Oy:n tai Isännöintitaito Oy:n esimerkein.

Projektinjohto, suunnittelu ja valvonta

Toimitamme kiinteistön korjaukseen mainittuja palveluja joko koko laajuudessa tai tilauksen mukaan.
Projektinjohto

Projektinjohdossa suoritetaan urakan alkamista edeltävä hallinnollinen työ ja osallistutaan taloudellisen loppuselvityksen laatimiseen.

Hankesuunnittelu
Määritellään hankkeen laajuus, vertaillaan korjaustapoja ja arvioidaan niiden kustannukset

Suunnittelu
Suoritetaan tilauksen mukaisena salaoja, perustus, julkisivu, sähkö, lvi, tai kattokorjaussuunnittelu.
Tarpeen mukaan pyritään käyttämään parhaita saatavissa olevia suunnittelijoita talousnäkökohdat huomioiden.

Olemme tehneet yllämainittuja töitä, usean yhtiön osalta menestyksekkäästi, meille annetun valtuutuksen puitteissa.

 

Mikäli olette vähääkään kiinnostunut yllä mainituista töistä, voitte olla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai etusivulta löytyvän linkkiosion kautta.

Jarmo Aukio