Energiaratkaisut

Yrityksen tarkoituksena on omistaa, hallinnoida ja kehittää kiinteistöjä. Rahoitamme, suunnittelemme ja asennamme rakennuksien energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja.

Näihin liittyvät rakennusten hallinnon kehittämisohjelmistot sekä valmistamme, maahantuomme ja myymme kiinteistön energiatehokkuuteen käytettäviä komponentteja.

Kiinteistöhallinta

Isännöimiemme kiinteistöjen osalta keskitytään elinkaariajatteluun; kestävän kehityksen toteuttamiseen energiataloudessa ja muissa kiinteistön hankkeissa. Kiinteistöjen hallinto virtaviivaistetaan mukailemaan elinkaariajatusta ja päällekkäiset toiminnot ja hankinnat karsitaan.

Pyrimme kiinteistöjen hallinnassa avoimeen vuorovaikutuksen kiinteistöjen omistaja- ja johtoryhmien kanssa kehittämämme ohjelmiston avulla.

Tytäryritykset, Isännöitsijätoimisto T. L. Johansson Oy ja Isännöintitaito, toimivat pääkaupunkiseudulla hyvän isännöinnin ymmärtämisen ylläpitolinkkinä ja kosketuspintana.

Projektinjohto, suunnittelu ja valvonta

Toimitamme projektipalveluja kiinteistön tarpeen ja tilauksen mukaan; hankesuunnitelmasta taloudelliseen loppuselvitykseen, kaikki tarvittavat osiot.